Du Lịch-Lễ Hội

Showing all 5 results

 • Thuê xe Du lịch 48 chỗ

  : Liên hệ

  Đặc điểm: Xe mới mua cuối 2019 Số ghế: 48 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: Dầu Tính năng: Wifi, nước uống miễn phí, lái xe nhiệt tình chu đáo, định vị GPS. Ghế ngồi: Rất rộng rãi Chỗ để chân: Rất rộng rãi Chỗ để hành lý: Khoang rộng sau xe Bảo hiểm người ngồi trên xe: 300 triệu/người
 • Thuê xe Du lịch 32 chỗ

  : Liên hệ

  Đặc điểm: Xe mới mua cuối 2019 Số ghế: 32 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: Dầu Tính năng: Wifi, nước uống miễn phí, lái xe nhiệt tình chu đáo, định vị GPS. Ghế ngồi: Rất rộng rãi Chỗ để chân: Rất rộng rãi Chỗ để hành lý: Khoang rộng sau xe Bảo hiểm người ngồi trên xe: 300 triệu/người
 • Thuê xe Du lịch 24 chỗ

  : Liên hệ

  Đặc điểm: Xe mới mua cuối 2019 Số ghế: 24 Truyền động: Số sàn Nhiên liệu: Dầu Tính năng: Wifi, nước uống miễn phí, lái xe nhiệt tình chu đáo, định vị GPS. Ghế ngồi: Rất rộng rãi Chỗ để chân: Rất rộng rãi Chỗ để hành lý: Khoang rộng dưới xe Bảo hiểm người ngồi trên xe: 300 triệu/người
 • Thuê xe Du lịch 16 chỗ Limousine

  : Liên hệ

  Đặc điểm: Xe mới mua cuối 2019 Số ghế: 16 Truyền động: Số sàn Nhiên liệu: Xăng Tính năng: Wifi, nước uống miễn phí, lái xe nhiệt tình chu đáo, định vị GPS. Ghế ngồi: Rất rộng rãi Chỗ để chân: Rất rộng rãi Chỗ để hành lý: Khoang rộng sau xe Bảo hiểm người ngồi trên xe: 300 triệu/người
 • Thuê xe Du lịch 16 chỗ

  : Liên hệ

  Đặc điểm: Xe mới mua cuối 2019 Số ghế: 16 Truyền động: số sàn Nhiên liệu: xăng Tính năng: wifi, nước uống miễn phí, lái xe nhiệt tình chu đáo, định vị GPS. Ghế ngồi: Rất rộng rãi Chỗ để chân: Rất rộng rãi Chỗ để hành lý: Khoang nhỏ sau xe Bảo hiểm người ngồi trên xe: 300 triệu/người